Добре дошли!

Вярваме, че тук ще намерите нужната Ви информация и отговори на въпросите за дейността по допълнителното пенсионно осигуряване в България и в много други страни по света. Сайтът ни е предназначен за всички държавни и неправителствени институции и организации, фирми, специалисти, студенти и научни работници, които имат интерес към пенсионното осигуряване, както и за осигуряващи се и желаещите да се осигуряват в допълнителните пенсионни фондове.

Пенсионно осигурителна компания Доверие АД
Пенсионноосигурителна компания Съгласие АД
Пенсионноосигурителна компания ДСК - Родина АД
Пенсионно осигуртелно дружество "Алианц България" АД
"Ай Ен Джи Пенсионно осигурително дружество" АД
Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ-Сила"
"ПОД - Бъдеще" АД
Пенсионноосигурително дружество "Топлина"  АД
"Пенсионноосигурителен институт" АД
Публикации в пресата
03.02.2014
До 7% доход от фондове за втора пенсия

Новини за дейността
18.12.2014
Прессъбщение на КФН

17.12.2014
Позиция на АИКБ, БАДДПО, БАЛИП, БАУД, АДСИЦ и АДВИБ

16.12.2014
Д E К Л А Р А Ц И Я на БАДДПО по повод внесените от народния представител Светлана Ангелова предложения за промяна на Кодекса за социално осигуряване, чрез промени в Закона за бюджета на ДОО за 2015 г.

Интервю
24.02.2014
София Христова: С парите за пенсии можем да строим магистрали

Анкета
Как избрахте в кой пенсионен фонд да се осигурявате допълнително?
по съвет на приятел и роднина;
на база по-голяма информация за дружеството;
след среща с осигурителен посредник;
не съм избирал, разпределен съм служебно.

Всички резултати »